Velkommen til Norskskolen!

 

Norskskolen er et GRATIS nettbasert undervisningstilbud for norske barn bosatt i utlandet.

Skolen tilbyr kompletterende undervisning sertifisert av Utdanningsdirektoratet. Undervisningen omfatter norsk, samfunnsfag og krle for elever i 1.-10. klasse. I tillegg tilbyr vi undervisning for elever med norsk som andrespråk.

Har du spørsmål angående undervisningsopplegget, påmelding eller lignende sender du bare en e-mail til inntak@norskskolen.com

Elever som allerede er påmeldt hos oss logger inn til høyre på skjermen.

 

Høstsemesteret 2017 starter 1. september.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Administrator for Norskskolen :
Kraft fra Claroline © 2001 - 2013